Ik schrijf me in

Regelgeving

Eind vorig jaar heeft Brugel, de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt, aan de bevoegde minister het advies gegeven om de groenestroomcertificaten zowel voor grote als voor kleine installaties te verlagen. Voor installaties kleiner of gelijk aan 5 kWp (= zoals voor uw dak) is het voorstel om niet langer 3 maar slechts 2,4 certificaten per 1.000 kWh te geven (het volledig advies kunt u raadplegen op de website van Brugel)

Een wijziging met een grote impact

Deze wijziging zou een grote impact hebben op de rendabiliteit van ons model: installaties van zestien panelen zijn nog rendabel met deze verlaagde certificaten, maar installaties van bijvoorbeeld tien of twaalf panelen zijn zeer verlieslatend in het model van ‘gratis panelen’. Daar kunnen we niet aan voorbij.

Eens de minister het advies aanneemt, gaat deze regel drie maanden later in voege. En nu komt het probleem: omdat er verschillende stappen zijn alvorens een installatie certificaatgerechtigd is (waaronder een keuring door een onafhankelijk orgaan en de vervanging van uw meter door Sibelga, twee zaken waarvan we de timing totaal niet in de hand hebben), duurt het soms tot vijf maanden na ons bezoek alvorens een installatie gerechtigd is voor certificaten.

Voorrang voor grotere installaties

Deze situatie dwingt ons er toe om de komende maanden voorrang te geven aan de plaatsing van installaties van zestien panelen: dit zijn – indien het advies van Brugel gevolgd wordt – immers de enige installaties die nog rendabel zijn in het BRUSOL-model.

Dat wil niét zeggen dat we alle andere daken zullen weggooien en vergeten, maar het betekent wel dat kleinere daken lager in de wachtlijst komen te staan en niet kunnen uitgevoerd worden zolang er geen zekerheid is over de hoogte van de certificaten.

Laat nu nog je dak analyseren

Wij analyseren vrijblijvend en kosteloos de mogelijkheid om je woning of bedrijf gratis te voorzien van zonnepanelen.